O programie PFNteam¹ºº

PFNteam¹ºº to kontynuacja stypendialnego projektu Polskiej Fundacji Narodowej team¹ºº w nowej odsłonie. 250 beneficjentów programu reprezentuje 29 dyscyplin olimpijskich i 12 paraolimpijskich. Jego operatorem jest Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Celem projektu PFNteam¹ºº jest bezpośrednie, dodatkowe i pozazwiązkowe wsparcie młodych utalentowanych polskich sportowców.

Program skierowany jest do zawodników objętych systemem sportu młodzieżowego, uprawiających sporty letnie i zimowe oraz będących zawodnikami kadr narodowych polskich związków sportowych. Każdy ze sportowców projektu PFNteam¹ºº otrzymuje dofinansowanie w wysokości około 40 000 zł rocznie. Środki finansowe przeznaczane są m.in. na: fizjoterapeutę, lekarza, dietetyka, psychologa, suplementację, wynajem mieszkania czy studia.

W ostatnich trzech latach w projekcie uczestniczyło łącznie 427 sportowców (369 zawodników reprezentujących dyscypliny olimpijskie oraz 58 zawodników reprezentujących sporty paraolimpijskie).

Od momentu rozpoczęcia programu uczestnicy zdobyli łącznie 462 medale (138 złotych, 131 srebrnych, 193 brązowych) na imprezach międzynarodowych w sportach olimpijskich i paraolimpijskich. Najbardziej znanymi i utytułowanymi beneficjentami programu są m.in.: tenisistka Iga Świątek, kulomiot Konrad Bukowiecki czy biegaczki Ewa Swoboda i Sofia Ennaoui.


 

Wypowiedź Premiera, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotra Glińskiego

Chcemy dziś ogłosić kontynuację Programu team¹ºº - pod nową nazwą PFNteam¹ºº. To już kolejna edycja programu powołanego w 2017 r. z inicjatywy premier Beaty Szydło i ówczesnego ministra sportu Witolda Bańki oraz głównego sponsora, Polskiej Fundacji Narodowej.

Chciałbym Państwu podziękować za to, że tak wspaniale pracujecie. Wspólnota team¹ºº przywiozła do Polski w ostatnich latach 450 medali. To osiągnięcie, za które jesteśmy wdzięczni. Jesteście bardzo ważni nie tylko dlatego, że z orzełkiem na piersi reprezentujecie Polskę, jesteście także przykładem dla innych - podnosząc poziom sportu wyczynowego przyczyniacie się do rozwoju sportu masowego. Sport amatorski bez przykładu dawanego przez sportowców wyczynowych byłby mniej atrakcyjny.

Chcielibyśmy multiplikować i rozwijać najróżniejsze programy wsparcia dla polskiego sportu. Chcemy, aby przyszłoroczny budżet był budżetem skokowej zmiany, jeśli chodzi o wsparcie polskiego sportu. Wydaje się, że taka jest potrzeba społeczna i nie chodzi tu tylko o wsparcie dla sportu wyczynowego, które jest bardzo ważne, bo wszyscy kochamy oglądać sukcesy polskich sportowców i kibicować im. Chodzi także o sport amatorski, szkolny, masowy - tu również będziemy intensyfikować i poszerzać programy.


 

Wypowiedź Prezesa Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej dr. Marcina Zarzeckiego

W portfolio Polskiej Fundacji Narodowej, program PFNteam¹ºº zajmuje szczególną pozycję. Poprzez system stypendialny mamy realną możliwość udzielania wsparcia młodym mistrzom reprezentującym kilkadziesiąt dyscyplin olimpijskich i paraolimpijskich, aktywnie partycypujemy w rozwoju ich umiejętności i osiągnięciach sportowych, ale przede wszystkim pięknie opowiadamy o Polsce przez sukcesy sportowe na zawodach rangi Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. Każdy medal zdobyty przez beneficjenta programu PFNteam¹ºº to przecież nie tylko sukces indywidualny, ale odrębna historia samodyscypliny i poświecenia, męstwa i pasji. To w istocie prezentacja polskich cech narodowych, charakteru narodowego, która jest wzorotwórcza i stanowi zwierciadło, w którym pragniemy się wszyscy jako Polacy przeglądać. Potrzebujemy autorytetów dla młodych ludzi stąd sportowcy, bohaterowie masowej wyobraźni, w ramach programu PFNteam¹ºº zobowiązują się także do przestrzegania Kodeksu Etycznego
 

Kodeks Beneficjenta

Kodeks Etyki Beneficjenta Programu dofinansowania perspektywicznych polskich sportowców pod nazwą PFNteam¹ºº

Jako Beneficjent Programu dofinansowania perspektywicznych polskich sportowców pod nazwą PFNteam¹ºº uroczyście zobowiązuję się do:

1. Odnoszenia się z szacunkiem i czcią do symboli narodowych, stosownie do postanowień ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych tj. z dnia 14 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1509 z późn. zm.)

2. Dbania o dobre imię Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Godnego reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej.

4. Nieużywania słów powszechnie uznanych za wulgarne.

5. Szanowania innych osób, w szczególności poprzez poszanowanie praw i wolności drugiego człowieka zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym, w szczególności z postanowieniami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej .

6. Aktywnego i regularnego uczestnictwa w treningach, zgrupowaniach lub zawodach, zgodnie z planami treningów opracowanymi przez szkoleniowców właściwych z uwagi na trenowaną dyscyplinę sportową.

7. Wydatkowania otrzymanych środków finansowych zgodnie z ich zadeklarowanym przeznaczeniem.

8. Prowadzenia sportowego trybu życia, z wyłączeniem wszelkich używek mogących negatywnie wpłynąć na moje wyniki sportowe lub godne promowanie wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności alkoholu, wyrobów tytoniowych, substancji odurzających i psychoaktywnych, chyba że zażycie takich substancji uzasadnione jest zaleceniami lekarskimi.

9. Niezażywania substancji ani niedopuszczania się czynności określonych w Liście Substancji i Metod Zabronionych ogłaszanej przez Światową Agencję Antydopingową. Oświadczam, że zgadzam się z przyjęciem założenia, że za zażycie substancji określonej na Liśce Substancji i Metod Zabronionych poczytywane będzie uzyskanie potwierdzającego wyniku analizy próbki „B” w badaniach antydopingowych, przeprowadzonych przez laboratorium akredytowane przez Światową Agencję Antydopingową.

10. Osiągania coraz lepszych wyników sportowych, z zachowaniem poszanowania własnego zdrowia i możliwości fizjologicznych organizmu.

O programie team¹ºº

team¹ºº to program Polskiej Fundacji Narodowej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, realizowany we współpracy z Instytutem Sportu - Państwowym Instytutem Badawczym. Program ma za zadanie wspieranie młodych, polskich sportowców, członków Kadry Narodowej w ich dążeniu do sukcesów i medali. Jego założeniem jest uruchamianie stypendiów dla młodych, utalentowanych, polskich sportowców, które mają im dać możliwość łączenia kariery sportowej i ciężkich treningów z nauką, z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, a także godnego reprezentowania Rzeczypospolitej na świecie. Inwestycja w rozwój oraz doskonalenie umiejętności naszych młodych sportowców są ważnymi elementami dbania o dobre imię Polski na arenie międzynarodowej. Oni wkrótce będą najskuteczniejszymi ambasadorami polskości na świecie. Program team¹ºº skierowany jest do zawodników objętych systemem sportu młodzieżowego (juniora lub młodzieżowca, zgodnie z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie we właściwych polskich związkach sportowych, regulacjach europejskich, bądź międzynarodowych federacjach sportowych), uprawiających sporty letnie oraz zimowe oraz będących zawodnikami kadr narodowych wszystkich polskich związków sportowych.

Sportowcy, w ramach programu, mogą zdecydować o wykorzystaniu otrzymanych funduszy na refundację wydatków na m.in. fizjoterapię, dietetykę, suplementację, pomoc psychologiczną, lekarską lub studia. Przestrzeganie Kodeksu Etyki Beneficjenta oraz utrzymanie mistrzowskiego poziomu sportowego są warunkami korzystania z programu team¹ºº w ciągu jego trwania. Kodeks Etyki Beneficjenta zawiera m.in. zobowiązanie do przestrzegania etyki sportowej oraz godnego reprezentowania Polski.

Wnioski sportowców o przystąpienie do projektu team¹ºº pod względem formalnym były akceptowane przez Instytut Sportu, który jest partnerem merytorycznym przedsięwzięcia i zajmuje się kwalifikacją sportowców do programu, kontrolą wydatkowania środków oraz monitorowaniem osiągnięć sportowych. team¹ºº to pierwszy tego typu, wspierający młodych sportowców, program w Polsce.

Z programu team¹ºº korzysta 250 polskich sportowców z czego 37 z niepełnosprawnościami, którzy od momentu wystartowania programu zdobyli powyżej 400 medali w zawodach o randze Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata.

Cel projektu team¹ºº

Celem projektu jest promocja i ochrona wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej, wspieranie działalności z dziedziny edukacji, szkolnictwa i ochrony zdrowia, promocja wiedzy i postaw patriotycznych, poprzez wszechstronne wspieranie najlepszych, młodych, polskich sportowców.

Wypowiedź Ministra Sportu i Turystyki, Witolda Bańki

team¹ºº jest niezwykle istotnym projektem z punktu widzenia strategii rozwoju polskiego sportu, zwłaszcza w kontekście igrzysk olimpijskich. Wspieramy młode talenty, uczymy odpowiedzialności i podejmowania właściwych decyzji. Myślimy o kształcie polskiego sportu w perspektywie długoterminowej. Jestem przekonany, że ten model dodatkowego wsparcia efektywnie przyczyni się do rozwoju młodego pokolenia mistrzów.

Cieszy mnie, że mimo, iż team¹ºº jest nastawiony na przyszłość, to efekty w postaci międzynarodowych sukcesów zawodników do niego należących, są widoczne już dziś.