O programie

team¹ºº to program Polskiej Fundacji Narodowej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, realizowany we współpracy z Instytutem Sportu - Państwowym Instytutem Badawczym. Program ma za zadanie wspieranie młodych, polskich sportowców, członków Kadry Narodowej w ich dążeniu do sukcesów i medali. Jego założeniem jest uruchamianie stypendiów dla młodych, utalentowanych, polskich sportowców, które mają im dać możliwość łączenia kariery sportowej i ciężkich treningów z nauką, z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, a także godnego reprezentowania Rzeczypospolitej na świecie. Inwestycja w rozwój oraz doskonalenie umiejętności naszych młodych sportowców są ważnymi elementami dbania o dobre imię Polski na arenie międzynarodowej. Oni  wkrótce będą najskuteczniejszymi ambasadorami polskości na świecie. Program team¹ºº skierowany jest do zawodników objętych systemem sportu młodzieżowego (juniora lub młodzieżowca, zgodnie z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie we właściwych polskich związkach sportowych, regulacjach europejskich, bądź międzynarodowych federacjach sportowych), uprawiających sporty letnie oraz zimowe oraz będących zawodnikami kadr narodowych wszystkich polskich związków sportowych.

Sportowcy, w ramach programu, mogą zdecydować o wykorzystaniu otrzymanych funduszy na refundację wydatków na m.in. fizjoterapię, dietetykę, suplementację, pomoc psychologiczną, lekarską lub studia. Przestrzeganie Kodeksu Etyki Beneficjenta oraz utrzymanie mistrzowskiego poziomu sportowego są warunkami korzystania z programu team¹ºº w ciągu najbliższych 3 lat. Kodeks Etyki Beneficjenta zawiera m.in. zobowiązanie do przestrzegania etyki sportowej oraz godnego reprezentowania Polski.

Wnioski sportowców o przystąpienie do projektu team¹ºº pod względem formalnym były akceptowane przez Instytut Sportu, który jest partnerem merytorycznym przedsięwzięcia. Instytut jest podległy Ministerstwu Sportu i Turystyki i zajmuje się kwalifikacją sportowców do programu, kontrolą wydatkowania środków oraz monitorowaniem osiągnięć sportowych. team¹ºº to pierwszy tego typu, wspierający młodych sportowców, program w Polsce.

Obecnie z programu team¹ºº korzysta już 250 polskich sportowców z czego 37 z niepełnosprawnościami, którzy od momentu wystartowania programu zdobyli powyżej 400 medali w zawodach o randze Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata.

Cel projektu

Celem projektu jest promocja i ochrona wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej, wspieranie działalności z dziedziny edukacji, szkolnictwa i ochrony zdrowia, promocja wiedzy i postaw patriotycznych, poprzez wszechstronne wspieranie najlepszych, młodych, polskich sportowców.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Wypowiedź Ministra Sportu i Turystyki, Witolda Bańki

team100 jest niezwykle istotnym projektem z punktu widzenia strategii rozwoju polskiego sportu, zwłaszcza w kontekście igrzysk olimpijskich. Wspieramy młode talenty, uczymy odpowiedzialności i podejmowania właściwych decyzji. Myślimy o kształcie polskiego sportu w perspektywie długoterminowej. Jestem przekonany, że ten model dodatkowego wsparcia efektywnie przyczyni się do rozwoju młodego pokolenia mistrzów.

Cieszy mnie, że mimo, iż team100 jest nastawiony na przyszłość, to efekty w postaci międzynarodowych sukcesów zawodników do niego należących, są widoczne już dziś.

Wypowiedź Prezesa Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, Filipa Rdesińskiego

team100 buduje markę Polski w oparciu o sukcesy młodych sportowców. Ich walka, siła i zaangażowanie codziennie dostarczają nam niezliczonych emocji. Ich zwycięstwa dają moc radości i pozwalają budować narodową wspólnotę. Są też doskonałym wskaźnikiem rozwoju Polski i nośnikiem reklamowym biało czerwonych barw. Wspieranie sportowców z białym orłem na piersi jest dla Polskiej Fundacji Narodowej nie tylko obowiązkiem, ale też wielkim honorem.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Kodeks Beneficjenta

Kodeks Etyki Beneficjenta programu dofinansowania perspektywicznych polskich sportowców pod nazwą team¹ºº.

Jako Beneficjent programu dofinansowania perspektywicznych polskich sportowców pod nazwą team¹ºº uroczyście zobowiązuję się do:

  1. Odnoszenia się z szacunkiem i czcią do symboli narodowych, stosownie do postanowień ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

  2. Dbania o dobre imię Rzeczypospolitej Polskiej.

  3. Godnego reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej.

  4. Nieużywania słów powszechnie uznanych za wulgarne.

  5. Szanowania innych osób, w szczególności poprzez poszanowanie praw i wolności drugiego człowieka zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym, w szczególności z postanowieniami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

  6. Aktywnego i regularnego uczestnictwa w treningach, zgrupowaniach lub zawodach, zgodnie z planami treningów opracowanymi przez szkoleniowców właściwych ze względu na trenowaną dyscyplinę sportową.

  7. Wydatkowania otrzymanych środków finansowych zgodnie z ich zadeklarowanym przeznaczeniem.

  8. Prowadzenia sportowego trybu życia, w tym powstrzymania się od stosowania wszelkich używek mogących negatywnie wpłynąć na moje wyniki sportowe lub godne promowanie wizerunku Polski, w szczególności od alkoholu, wyrobów tytoniowych, substancji odurzających i psychoaktywnych.

  9. Niezażywania substancji i niedopuszczania się czynności określonych w Liście Substancji i Metod Zabronionych ogłaszanej przez Światową Agencję Antydopingową. Oświadczam, że zgadzam się z przyjęciem założenia, że za zażycie substancji określonej w Liście Substancji i Metod Zabronionych poczytywane będzie uzyskanie potwierdzającego wyniku analizy próbki „B” w badaniach antydopingowych, przeprowadzonych przez laboratorium akredytowane przez Światową Agencję Antydopingową.

  10. Osiągania coraz lepszych wyników sportowych, z zachowaniem poszanowania własnego zdrowia i możliwości fizjologicznych organizmu.