Kontynuacja projektu PFNteam100

2021-03-01

Z początkiem bieżącego roku ruszyła kolejna edycja programu rozpoczętego w 2017 roku, obecnie w zmienionej formule „PFNteam¹ºº”. Celem projektu jest wsparcie młodych sportowców ubiegających się o udział w tegorocznej olimpiadzie w Tokio.

Projekt Polskiej Fundacji Narodowej, którego operatorem jest Instytut Sportu nadzorowany przez Ministerstwo Sportu objął 250 beneficjentów reprezentujących 29 dyscyplin olimpijskich i 12 dyscyplin paraolimpijskich. Celem projektu jest bezpośrednie, dodatkowe i pozazwiązkowe wsparcie młodych utalentowanych polskich sportowców. Każdy z nich otrzymuje dofinansowanie w wysokości około 40 000 zł rocznie.

Program skierowany jest do zawodników objętych systemem sportu młodzieżowego, uprawiających sporty letnie i zimowe oraz będących zawodnikami kadr narodowych wszystkich polskich związków sportowych. Umożliwiamy młodym zawodnikom łączenie kariery sportowej z nauką i podnoszeniem kwalifikacji. Środki finansowe można przeznaczyć m.in. na: fizjoterapeutę, lekarza, dietetyka, psychologa, suplementację, wynajem mieszkania czy studia. Jest to pierwszy tego typu projekt w Polsce.

W ostatnich trzech latach w projekcie uczestniczyło łącznie 427 sportowców (369 zawodników reprezentujących dyscypliny olimpijskie oraz 58 zawodników reprezentujących sporty paraolimpijskie). 

Od momentu rozpoczęcia programu uczestnicy zdobyli łącznie 449 medali (złote: 133, srebrne: 128, brązowe: 188) na imprezach międzynarodowych w sportach olimpijskich i paraolimpijskich. Najbardziej znanymi i utytułowanymi beneficjentami programu są: Iga Świątek – tenis, Konrad Bukowiecki – lekkoatletyka, Ewa Swoboda – lekkoatletyka, Sofia Ennaoui – lekkoatletyka, Natalia Maliszewska - łyżwiarstwo szybkie, Joanna Mazur – lekkoatletyka.

Początek programu pod nazwą team100 to 1 lipca 2017 roku i 100 beneficjentów. Rozwój do:

•             127 sportowców – listopad 2017

•             202 sportowców – styczeń 2018, w tym 25 paraolimpijczyków

•             250 sportowców – październik 2018, w tym 25 paraolimpijczyków